V Aši na salaši


V Aši na salaši

každý večer straší:

strašidla tam vaří

strašidelnou kaši.


Hejkal kejhá jako

houser nedůtklivý;

děravé má sako,

nos jak skoba křivý.


Bludička tam pláče

v mlžných šatech bílých;

pípá jako ptáče,

pak zas chvíli kvílí.


Rarach kráká nocí

jako havran starý;

tísnivý mám pocit –

samá kouzla, čáry!


V Aši na salaši

každý večer straší;

mastná tma se škvaří

v čertím buřtguláši…

Dětské básničky: V Aši na salaši (z rubriky Básničky o pohádkových bytostech)


Hříčky se slovíčky

  1. je české město s nejkratším názvem. Leží asi 20 km severozápadně od Chebu, tedy v kraji
    a) Středočeském;
    b) Královéhradeckém;
    c) Karlovarském. /Správná odpověď: c)./
  2. Salaš je dřevěné stavení, ve kterém přespávají pastevci ovcí – ano, nebo ne? (Správná odpověď: ano. Mimochodem, v Aši ani v jiném městě salaší mnoho nenajdeš – na salaš narazíš spíše ve slovenských či rumunských horách.)
  3. Jaká další strašidla – kromě hejkala, bludičky a raracha – znáš? Paměť si můžeš osvěžit třeba zde.

Napsat komentář