Stěžuje si René Hrubý


Stěžuje si René Hrubý,

že ho bolí všechny zuby.


René, občan vážený,

celý chrup má zkažený!


Nečistí si totiž zuby,

nerad mačká pastu z tuby…


Manželka jej plísní, kárá,

peskuje ho teta Klára:


„Čisti zuby každý večer,

čisti vstoje nebo vkleče.


Čisti zuby také ráno,

čistým zubům řekni ano.


Pastu na kartáček dej,

zdravým chrupem zas se směj!“

Dětské básničky: Stěžuje si René Hrubý (z rubrik Básničky o zdraví, Básničky pro tátu)


Hříčky se slovíčky

  1. Plísnit, kárat, peskovat… Napadnou tě ještě další slovesa s podobným významem? (Příklady: lát, činit, hubovat.)
  2. Lidské zuby se podle tvaru dělí na hlodáky a stoličky – ano, nebo ne? (Správná odpověď: NE. Uvedené druhy zubů má třeba potkan nebo křeček, kdežto člověk má v ústech řezáky, špičáky, zuby třenové a stoličky.)
  3. Kolik zubů má podle tebe zdravý dospělý člověk?
    a) 20;
    b) 32;
    c) 42. /Správná odpověď: b). Dvacet zubů mají děti – v takzvaném dočasném chrupu, ale také bobři či nutrie. Dvaačtyřicet zubů najdeme u psů nebo medvědů. Ale pozor: v dávných dobách, před rozvojem zemědělství, měli dospělí lidé až 44 zubů!/

Napsat komentář