Přeskočit na obsah

Srpnový deštíček

Tuto básničku jsem – na rozdíl od všech ostatních – napsal nikoli v den zveřejnění, ale již před více než třiceti lety. Přesto si myslím, že by byla škoda, kdybych se o ni s vámi nepodělil, co říkáte?


Dětské básničky: Srpnový deštíček (z rubrik Básničky o počasí, Básničky o létu)Srpnový deštíček

jak rzivý pilníček

nad stříškou zaskřípal;

šmahem sňal pláštíček,

zmáčenou lokýnku

přimáčkl k okýnku,

zplihlé své kadeře

rozestřel přes dveře.

 

V pracovní přestávce

prohnal se na kravce

hromu; blesk skelně třesk´.

Pak ďobal na lávce

zobáčkem do klády,

mlhou zmát´ ovády…

Rosa mu v kudrnách

svítí jak postní hrách!

 

Srpnový deštíček

obul pár lodiček,

přehopkal o dům dál –

zlomil si kramflíček.

Šišlavé sluníčko

palcovou paličkou

kleplo mu do kleští:

Cvik! A je po dešti!


Hříčky se slovíčky

  1. Jakým jiným slovem stejného významu bys nahradil(a) přídavné jméno rzivý? (Odpověď: rezavý, zrezavělý či zrezivělý.)
  2. Dnešní básnička obsahuje hodně zdrobnělin. Dokázal(a) bys určit slova, od nichž jsou tyto zdrobněliny odvozeny? (Příklady: deštíček – déšť; lokýnka – lokna; kramflíček – kramflek.) Pozor však – třeba lodička ve třetí sloce označuje dámskou botu, nikoli malou loď, a není tedy slovem zdrobnělým!
  3. Lokna (zdrobněle lokýnka) je podle tebe
    a) pramínek vlasů stočený na konci;
    b) dívka, která právě loká (pije) limonádu;
    c) lokomotiva dětského vláčku. /Správná odpověď: a)./

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *