Skřítek Lenoch

Hudba Jiří Ryšánek, 10.9.2019. Stereo nahrávka ve formátu MP3. Sopránové ukulele, kazoo, rytmická vajíčka a zpěv Jiří Ryšánek, 8.2.2020


Vyhnal skřítek pavouka

z přenádherné pavučiny.

Teď se jen tak potlouká,

protože je tuze líný.


Celé dny by proležel,

prolenošil v hebké síti.

Jíst a spát jen – to by chtěl.

„Přineste mi něco k pití!“


Sloužíme mu jako králi,

nenechá nám chvíli klid.

V pavučině jen se válí,

bez práce vše chtěl by mít…

Dětské básničky: Skřítek Lenoch (z rubrik Básničky o pohádkových bytostech, Zhudebněné básničky)

Hříčky se slovíčky

  1. Určitě mi dáš za pravdu, že lenost je jednou z nejhorších lidských vlastností. Dokážeš vyjmenovat ještě jiné záporné vlastnosti, které člověku brání v tom, aby byl šťastný a aby jej ostatní lidé měli rádi? (Příklady: sobectví, závist, pýcha.)
  2. A jaké lidské vlastnosti jsou naopak pro člověka přínosem? Zkus vyjmenovat co nejvíce kladných vlastností, které jejich nositele činí šťastným a oblíbeným. (Příklady: láskyplný vztah k lidem, vřelost, schopnost porozumět potřebám jiného člověka, ochota pomáhat druhým.)
  3. Máš-li odvahu, vyber si jednu z lidských vlastností – kladnou, nebo naopak zápornou – a slož o ní jednoduchou básničku; můžeš mi ji poslat přes formulář v dolní části stránky a já ti ji zveřejním, abys ses mohl(a) pochlubit rodičům, kamarádům či spolužákům.

Napsat komentář