Sedí vodník na prameni


Sedí vodník na prameni,

mlok mu leze po rameni;

ropucha mu kouká z boty,

skokan skáče na kalhoty.


V míse míchá jikry rybí,

pírkem kachním vodu čeří –

skřítek Vítek ráno slíbil,

že dnes přijde na večeři.


Připijí si s Vítkem vínem

z puškvorce a lakušníku;

potom – podle starých zvyků –

obejmou se v tanci s línem,


s rosničkami, s užovkami,

s čolky, ba i s dešťovkami.

Budou křepčit, to mi věř –

vodník, skřet i divá zvěř!

Dětské básničky: Sedí vodník na prameni (z rubriky Básničky o pohádkových bytostech)


Hříčky se slovíčky

  1. Kteří živočichové z následujícího seznamu nepatří mezi obojživelníky? Mlok, ropucha, skokan, lín, rosnička, užovka, čolek, dešťovka neboli žížala. (Správná odpověď: Obojživelníky nejsou lín – kaprovitá ryba, užovka – nejedovatý had z třídy plazů a dešťovka, která navíc ani nepatří mezi obratlovce jako ostatní.)
  2. Puškvorec je rostlina, kterou nejčastěji najdeme na březích stojatých či líně tekoucích vod, zatímco lakušník je bylina rostoucí přímo ve vodě. Znáš ještě jiné rostliny, kterým se nejlépe daří v těsné blízkosti vodních toků či nádrží, nebo dokonce přímo v nich? (Příklady: blatouch, devětsil, kosatec, leknín, rákos nebo stulík.)
  3. Vyber si pár názvů zvířátek z této básničky a najdi ke každému alespoň jeden rým! (Příklady: mlok – lok, rok, cvok, skok; skokan – klokan; lín – blín, klín, splín, mlýn, Zlín, stín; rosnička – rolnička, vodička, kostička.)

Napsat komentář