Pan Knap a lvice


Pan Knap z Ústí nad Orlicí

chová doma statnou lvici.


Vrčí lvice zpoza mříží:

„Pusť mě, vždyť ti neublížím.


Mříže překážejí v běhu;

ráda běhám v čerstvém sněhu!“


Knap však lvici nevěří –

když ji pustil předevčírem,


snědla vmžiku k večeři

souseda i s jeho čírem.


A tak v kleci dál dlí lvice.

Nepovím již dneska více!

Dětské básničky: Pan Knap a lvice (z rubrik Básničky o zvířátkách, Logopedické básničky, Vtipné básničky)


Hříčky se slovíčky

  1. Lvice je samice lva pustinného, velké šelmy z čeledi
    a) psovitých;
    b) lasicovitých;
    c) kočkovitých. /Správná odpověď: c)./
  2. Číro je účes, který se vytváří vyztužením dlouhého pruhu vlasů uprostřed hlavy – ano, nebo ne? (Správná odpověď: ano. A jako tužidlo se používá třeba lak na vlasy, vosk, pivo, cukr rozpuštěný ve vodě nebo mýdlo.)
  3. Dokážeš sloveso dlít z předposledního verše nahradit synonymem, tedy slovem se stejným či obdobným významem? (Příklady: zdržovat se, nacházet se, být, pobývat, prodlévat.)
  4. Zkus každé ze slovních spojení „pan Knap“, „vždyť ti“, „Knap však“ a „dál dlí“ z dnešní básničky vyslovit několikrát rychle za sebou. Kolikrát se ti to podaří, aniž by ses přeřekl(a)? Napiš a pochlub se!

Napsat komentář