Zpracování osobních údajů (GDPR)

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Udělujete tímto souhlas Mgr. Jiřímu RYŠÁNKOVI, sídlem Nad Školou 1408, Liberec 30, PSČ 463 11, IČ 726 59 882 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovával tyto osobní údaje:
– jméno a příjmení;
– název společnosti;
– e-mail;
– telefonní číslo.

2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím (v tomto případě totožným se Správcem) dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Správce (= prodávající) zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů Správce.

3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení; tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoli jakýmkoli způsobem – například zasláním e-mailu Správci nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní adresu Správce – Mgr. Jiří RYŠÁNEK, Nad Školou 1408, Liberec 30, PSČ 463 11, e-mail – jiri.rysanek@seznam.cz.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem; osobní údaje mohou pro Správce případně zpracovávat i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky s obchodem na internetové adrese https://www.detskebasnicky.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies.

Cookies jsou krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově prohlížeči, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití; lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace použijte, prosím, nápovědu vašeho prohlížeče.

Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budu vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies.

Soubory cookies jsou užívány za účelem:

– měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
– zajištění základní funkčnosti webových stránek.

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považován za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
Shromážděné cookies soubory mohou být zpracovány dalšími zpracovateli, zejména poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

7. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
– vzít svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli zpět;
– požadovat po mě informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, žádat si kopii těchto údajů;
– vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování;
– požadovat po mě výmaz těchto osobních údajů;
– na přenositelnost údajů;
– podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

V Liberci dne 27.11.2021