Jarní vlak


Z lesního nádraží

jarní vlak vyráží:


strojvůdce strakapoud

pod kotel přiloží;

zvířátek dlouhý proud

řadí se pod hložím.


Srnci, pak zajíci,

budníček s pěnicí;

za nimi mlynařík

s brhlíkem; ryk a křik

paseku naplní.

Všichni – jak na trní!


Tchoř s kunou, puštík, výr –

to bude jízda!

Průvodčí netopýr

„Na-stou-pííít!“ hvízdá.


Z lesního nádraží

jarní vlak vyráží…

Dětské básničky: Jarní vlak (z rubrik Básničky o jaru, Básničky o zvířátkách)


Hříčky se slovíčky

  1. Dnešní básnička se doslova hemží lesními zvířátky, viď? Nejprve si prohlédni obrázky ptáků – strakapouda, budníčka, pěnice, mlynaříka, brhlíka, puštíka a výra, poté savců – srnce, zajíce, tchoře, kuny a netopýra; nakonec o zvířátku, které se ti líbí nejvíce, slož alespoň dvojverší. A pokud s ním budeš spokojen, určitě se o svůj výtvor poděl i s námi – použij formulář ve spodní části webu, nebo říkadlo přidej na Facebook Dětských básniček!
  2. Podle vzoru „strojvůdce strakapoud“ utvoř co nejvíce legračních spojení slov, která začínají stejnými písmeny. (Příklady: netopýr netopí netřeskem, krásná kráva krájí krápníkem kraslici.)
  3. Hloží s velkým „H“ na začátku je název přírodní rezervace poblíž jihomoravského Hodonína; hloží s malým „h“ pak označuje
    a) trnité křoví;
    b) chalupu zpěváka Standy Hložka;
    c) paroží na hlavě losa. /Správná odpověď: a)./

Napsat komentář