Bubenická


Na nástroje bicí

zabubnuji strýci –

na bonga i na tympány;

ránem zazní duté rány,

vzbudím myši spící.


S rozevlátou kšticí

doběhnu lva s lvicí,

pak si půjčím od své tety

ze Španělska kastaněty.


Než udeřím do činelu,

dlouho cumlám karamelu;

djembe, tabla, kravský zvonec –

básničce je vmžiku konec!

Dětské básničky: Bubenická (z rubriky Básničky o hudbě)

Hříčky se slovíčky

  1. V dnešní básničce se to doslova hemží rytmickými nástroji, viď? Prohlédni si bonga, tympány, kastaněty, činely, djembe (čti džembe), tabla a kravské zvonce, a poté si zkus vzpomenout, jaké další bicí nástroje ještě znáš. (Příklady: malý buben (virbl) a velký (basový) buben, tamburína, triangl, xylofon či zvonkohra a mnoho dalších.)
  2. Kštice podle tebe označuje
    a) cizopasníka, příbuzného vším a blechám;
    b) vlasový porost na hlavě člověka;
    c) návštěvu kapra u štiky. /Správná odpověď: b)./
  3. Dokážeš příslovce vmžiku z posledního verše nahradit synonymem, tedy slovem se stejným či podobným významem? (Příklady: okamžitě, ihned, hned, rázem.)

Napsat komentář