Nejnovější básničky

Dětské básničky: Křeček a morče (z rubrik Básničky o zvířátkách, Vtipné básničky)Ptá se jednou morče křečka:

„Jak ty, křečku, zimu přečkáš?“

– „Do doupátka v torbě lícní

nanosím si trochu pícnin,

 

trochu zrní, semen trošku;

pak si lehnu na lenošku,

přes nožku dám druhou nožku

a schrupnu si na pár dní.

 

Jednou týdně k jídlu vstanu,

až se ráno rozední;

posnídám, dám horkou vanu

a usnu zas – k poledni.

 

A co, morče, ty a zima?

Nebude tě trápit rýma?

Nezkřehnou ti tlapky mrazem?

Nezmrzneš jak rampouch rázem?“

 

– „Kdepak, ve svém teráriu

teplíčko mám – jako v Riu!“


Hříčky se slovíčky

 1. Divoký křeček polní je o dost větší a také pestřeji vybarvený než jeho zdomácnělý „bratranec“ křeček zlatý (viz foto nahoře). Všechny druhy křečků mají tzv. lícní torby – kožní vaky, ve kterých si nosí potravu či materiál na stavbu hnízda. Víš, kde na těle křečka tyto lícní torby hledat? (Odpověď: Lícní torby začínají v ústech křečka a mohou sahat až k zadním končetinám. Jak si křeček plní lícní torby potravou, si můžeš prohlédnout třeba v tomto videu.)
 2. Co jsou to pícniny? Zkus vyjmenovat alespoň dva druhy pícnin! (Odpověď: Jedná se o rostliny, které se pěstují jako krmivo pro hospodářská zvířata. Nejznámějšími pícninami jsou jetel, vojtěška, kukuřice, oves, ječmen, bob či vikev.)
 3. Riem“ v posledním verši mělo morče nepochybně na mysli Rio de Janeiro – město karnevalů a nádherných pláží na pobřeží Atlantského oceánu, s více než 6 miliony obyvatel. Víš, ve kterém jihoamerickém státě toto město leží? Napovím ti, že úředním jazykem země je portugalština… (Správná odpověď: Rio de Janeiro je druhým největším městem Brazílie – hned po São Paulu.)

Dětské básničky: Lama má sádru (z rubrik Říkanky pro nejmenší, Básničky o zvířátkách)Zlámala si malá lama

nožku, když šla z pastvy sama.

 

Teď má lýtko v bílé sádře,

při chůzi se, chudák, nadře.

 

Běhat nesmí ani trochu –

věř mi, děvče, i ty, hochu!

 

Malé lamě svorně přejme,

ať jí doktor sádru sejme

 

dřív, než mrazem zčervenají

tváře dětí v celém kraji…

 

Dětské básničky: Náš učitel tělocviku (z rubrik Básničky o škole, Básničky pro kluky)Dvacet dřepů, třicet kliků –

náš učitel tělocviku

prohání nás; v modrém triku

 

tleská, píská na píšťalku.

Skáčem´ výšku, skáčem´ dálku,

potom softbalovou pálku

 

vezmeme do rukavice.

Rychleji! Dál! Výš! Ať více

procvičíme srdce, plíce!

 

Máme štěstí, máme kliku –

náš učitel tělocviku

 

učiní z nás pravé muže:

pevné svaly, lesklá kůže –

holky zrudnou jako růže!


Hříčky se slovíčky

 1. Jaké jiné tělesné cviky – kromě dřepů a kliků – ještě znáš? Osvěžit paměť ti pomohou internetové vyhledávače, třeba Google nebo Seznam; do vyhledávacího okna stačí zadat jednoduché klíčové slovo, například cviky.
 2. V pátém verši jsem u dvou slov použil interpunkční znaménko zvané apostrof neboli odsuvník. Ten v textu označuje vypuštění jednoho nebo více znaků – v tomto konkrétním případě hlásky -e na konci obou sloves. Přijdeš na to, proč jsem zde musel hlásku -e nahradit apostrofem? (Odpověď: Abych neporušil pravidelný, „pochodový“ rytmus verše.)
 3. Věnuješ se nějakému sportu i mimo školu? A nemáš chuť oslavit jej alespoň krátkou básničkou? Dokážeš-li si s tímto nelehkým úkolem úspěšně poradit, určitě nám své dílko zašli k přečtení. Děkuji!

Dětské básničky: Je tu konec letních prázdnin (z rubrik Básničky o škole, Básničky o létu)Je tu konec letních prázdnin.

Školní zvonek ráno zazní

chodbou, plnou křiku dětí.

 

Vlaštovky zas na jih letí.

Moucha ťape po tabuli.

Matěj nechce vstávat – bulí!

 

Konec prázdnin. Vlahé září

opět vládne kalendáři.

Smutek vidím v dětských tvářích.

 

Sbohem, lesní koupaliště;

sbohem, léto. Někdy příště…


Hříčky se slovíčky

 1. Také máš ve tváři smutek z toho, že letní prázdniny jsou již za námi? Nebo máš naopak radost – třeba z toho, že se po mnoha týdnech shledáš se spolužáky a kamarády? Zkus vlastními slovy co nejpřesněji vyjádřit, jak se na počátku nového školního roku cítíš!
 2. Děti ve Španělsku, v Itálii nebo třeba v Rusku mají letní prázdniny o měsíc delší než děti české. Zkus se nyní zasnít a vymyslet, co bys podnikl(a), kdyby sis mohl(a) prázdniny o pár týdnů prodloužit!
 3. Bulet znamená hovorově
  a) péci bulky (housky);
  b) plakat, štkát, brečet;
  c) chodit za školu. /Správná odpověď: b)./
 4. Kolik slov, která se rýmují s názvem měsíce září, znáš? Dvě? Tři? Nebo dokonce pět? A co takhle utvořit z nich kratičkou říkanku? Pokud se ti to podaří, neváhej a pošli mi svůj výtvor ke zveřejnění – k dispozici je ti formulář v patičce webové stránky, nebo své veršíky přidej pod mou básničku jako komentář.

Dětské básničky: Proč tak dupeš, ježku milý? (Z rubrik Říkanky pro nejmenší, Básničky o zvířátkách)Proč tak dupeš, ježku milý,

máš snad těžké galoše?

Hlukem plašíš skřítky, víly,

koroptve i hraboše.

 

Dupeš ve dne, dupeš v noci,

nejde usnout – hrozný pocit!

Dupeš, ježku, dupy, dup,

až mě z tebe bolí zub…

 

Zkus dnes jednou kráčet tiše,

ať tě není stále slyšet;

jemně klaď svých čtvero tlapek,

buď dnes ježek – tichošlápek!

 

Dětské básničky: Medvědí rozpočítadlo (z rubrik Říkanky pro nejmenší, Básničky o zvířátkách)Jeden, dva, tři, čtyři, pět –

medvěd Vševěd našel med.

 

Šest, pak sedm, osm, devět –

s medem běží medvěd Vševěd.

 

Včelky za ním letí z úlu,

pomalé jsou – mají smůlu:

 

medvěd Vševěd s medvíďaty

dojídá med pod akáty…

 

Jsi-li medvěd, máš rád med;

před včelkami uteč hned!

 

Dětské básničky: Táto, kup mi velblouda (z rubrik Básničky o zvířátkách, Vtipné básničky)Vždy, když chodím městem pěšky,

v kolenech mi vržou čéšky;

 

pro chůzi já nemám vlohy,

ujdu metr – bolí nohy…

 

Táto, kup mi velblouda,

ať se pěšky neloudám!

 

Vzrušením mě prsty svrbí –

usadím se mezi hrby;

 

na velbloudu cvalem, klusem,

rychleji než autobusem,

 

rozjedu se do školy.

Nohy už mě nebolí!


Hříčky se slovíčky

 1. Čéška je volná kost, kterou nahmatáš na přední straně kolenního kloubu – ano, nebo ne? (Správná odpověď: ano. Můžeš ji znát i pod hovorovým názvem jablko. Případné zranění čéšky bývá zpravidla velmi bolestivé.)
 2. Dromedár označuje velblouda jednohrbého. Velblouda dvouhrbého z dnešní básničky pak nazýváme také
  a) hrbař;
  b) zubař;
  c) drabař. /Správná odpověď: c)./
 3. Dokázal(a) bys utvořit alespoň krátké dvojverší obsahující slovo velbloud, dromedár nebo drabař? Pokud ano, pochlub se nám svou říkankou buď na našem Facebooku, nebo ji přidej dolů pod mou básničku jako komentář!

Tuto básničku jsem – na rozdíl od všech ostatních – napsal nikoli v den zveřejnění, ale již před více než třiceti lety. Přesto si myslím, že by byla škoda, kdybych se o ni s vámi nepodělil, co říkáte?


Dětské básničky: Srpnový deštíček (z rubrik Básničky o počasí, Básničky o létu)Srpnový deštíček

jak rzivý pilníček

nad stříškou zaskřípal;

šmahem sňal pláštíček,

zmáčenou lokýnku

přimáčkl k okýnku,

zplihlé své kadeře

rozestřel přes dveře.

 

V pracovní přestávce

prohnal se na kravce

hromu; blesk skelně třesk´.

Pak ďobal na lávce

zobáčkem do klády,

mlhou zmát´ ovády…

Rosa mu v kudrnách

svítí jak postní hrách!

 

Srpnový deštíček

obul pár lodiček,

přehopkal o dům dál –

zlomil si kramflíček.

Šišlavé sluníčko

palcovou paličkou

kleplo mu do kleští:

Cvik! A je po dešti!


Hříčky se slovíčky

 1. Jakým jiným slovem stejného významu bys nahradil(a) přídavné jméno rzivý? (Odpověď: rezavý, zrezavělý či zrezivělý.)
 2. Dnešní básnička obsahuje hodně zdrobnělin. Dokázal(a) bys určit slova, od nichž jsou tyto zdrobněliny odvozeny? (Příklady: deštíček – déšť; lokýnka – lokna; kramflíček – kramflek.) Pozor však – třeba lodička ve třetí sloce označuje dámskou botu, nikoli malou loď, a není tedy slovem zdrobnělým!
 3. Lokna (zdrobněle lokýnka) je podle tebe
  a) pramínek vlasů stočený na konci;
  b) dívka, která právě loká (pije) limonádu;
  c) lokomotiva dětského vláčku. /Správná odpověď: a)./

Dětské básničky: Sele a ukulele (z rubrik Básničky o zvířátkách, Vtipné básničky)Hele, vedle v chlévě sele

učí se na ukulele;

nožkou přední do strun buší,

až nám z toho zvoní v uších.

 

Zachrochtá, pak struny ladí;

když naladí, kamarádi,

z chlívku kvičí na sestru:

hrát prý bude v orchestru!


Hříčky se slovíčky

 1. Sele je mládě
  a) prasete;
  b) krávy;
  c) sysla. /Správná odpověď: a)./
 2. Ukulele je drnkací hudební nástroj, tvarem velmi podobný kytaře. Víš, kolik mívá zpravidla strun? (Správná odpověď: nejčastěji čtyři, řidčeji šest nebo dokonce osm strun.) Mimochodem, chceš-li si čtyřstrunné ukulele poslechnout, pusť si třeba Hrošíka, kterého jsem nazpíval za doprovodu právě tohoto hudebního nástroje původem z Havajských ostrovů.
 3. Kolik slov, která obsahují jako jedinou samohlásku e, znáš? Inspiruj se prvním veršem dnešní básničky a utvoř co nejdelší řetěz slov s e (é, ě) na začátku, uprostřed či na konci. A neboj se svým výtvorem pochlubit – přidej jej třeba jako komentář pod mou básničku. Děkuji!

Dětské básničky: Červencové rozpočitadlo (z rubriky Básničky o létu)Kohoutek, kmín, kopretina –

louka krásnější než jiná!

 

Třezalka, pýr, mydlice –

stonků, listů tisíce.

 

Chrpa, jetel, jitrocel –

ráj všech motýlů a včel.

 

Srha, starček, vlčí mák –

z barev přechází až zrak!

 

Hvozdík, heřmánek a len –

červencem jsem okouzlen…

 

Čekanka a divizna –

kolik letních květin znáš?

 

Netýkavka, zvonek, sléz –

ze stromu hned dolů slez;

 

šalvěj, štírovník a pcháč –

z kola rychle vyjít rač!


Hříčky se slovíčky

 1. Přečti si dnešní básničku ještě jednou. Potom, aniž by ses na ni díval(a), vypiš na kus papíru názvy rostlin, které sis z básničky zapamatoval(a). – Kolik jich bylo? (Prozradím ti, že rozpočítadlo obsahuje neuvěřitelných 23 názvů bylin, které všechny mohou kvést v červenci.)
 2. Nyní si jednotlivé rostliny z básničky prohlédni na obrázcích; stačí vždy kliknout na název rostlinky: kohoutek, kmín, kopretina, třezalka, pýr, mydlice, chrpa, jetel, jitrocel, srha, starček, vlčí mák, hvozdík, heřmánek, len, čekanka, divizna, netýkavka, zvonek, sléz, šalvěj, štírovník, pcháč.
 3. Z předchozího úkolu si vyber tři byliny, které tě nejvíce zaujaly, a k názvu každé z nich se pokus utvořit alespoň kratičkou říkanku. Dokážeš to? Pokud ano, neváhej se s nimi pochlubit – přidej je třeba do komentáře k mé dnešní básničce. Děkuji!