Nejnovější básničky

Dětské básničky: Dvě lišky a knížka (z rubrik Básničky o zvířátkách, Básničky o pohádkových bytostech, Vtipné básničky)Svěřila se liška lišce,

o čem včera četla v knížce:

„Představ si, co v knížce stojí:

prý se děti lišek bojí!“

 

„Z nás že mají děti strach?“

druhá liška nechce věřit.

„Kdo tu šíří tenhle tlach?

Kdo tu kalné vody čeří?“

 

„Kdo? No přece Budulínek –

tvrdí, že jej do nory

kryté houštím konvalinek

vtáhly liščí potvory.

 

Varuje pak všechny lidi,

ať se liškám z cesty klidí;

a kdo chce, prý může jít

liškám kožich vyprášit!“

 

Mlčí liška vedle lišky.

Nechtějí číst více knížky.

Budulínka dobře znají –

lže, až dech se z toho tají!

 

Liškám totiž do doupěte

vlezl sám a – div se, světe! –

snědl vše, co našel v spíži:

brambory, hrách, čočku, rýži…


Hříčky se slovíčky

 1. Dokázal(a) bys nahradit slovní spojení „v knížce stojí“ z první sloky? (Příklady: v knížce se píše, knížka pojednává.)
 2. „Čeřit kalné vody“ v druhé sloce dnešní básničky znamená totéž co vyvolávat nepokoj, neklid, hádky, rozepře – ano, nebo ne? (Správná odpověď: ano. Někteří lidé takto dokáží svým jednáním narušovat klidné, mírumilovné, přátelské vztahy mezi ostatními – jinak také „kalit vodu“.)
 3. Vzpomeneš si na původní děj pohádky o Budulínkovi a lišce, ať již z pera Boženy Němcové, nebo Františka Hrubína? Zkus jej převyprávět svým rodičům či sourozencům, a najdeš-li odvahu, přidej své vyprávění jako komentář pod mou básničku. Děkuji!

Dětské básničky: Houpity, hou (z rubrik Básničky na dobrou noc, Říkanky pro nejmenší)Houpity, hou, ovečky jdou

po lávce přes potok;

tklivě zní jejich krok

pod noční oblohou.

 

Zaržál kůň ve stáji.

Hvězdičky mžikají –

snů krásných krůpěje,

slzičky naděje.

 

Houpity, hou, ovečky jdou

tmou tmoucí za sebou…

 

Dětské básničky: Koza v plavkách (z rubrik Básničky o zvířátkách, Vtipné básničky, Básničky o létu)Koza Róza v Globusu

koupila si plavky;

chce nastoupit do busu,

čeká u zastávky.

 

Řidič je však ostře proti,

na čele se hněvem zpotil:

„Koza v plavkách? Kdo to viděl?

To je dneska stresu příděl!“

 

Co ta koza Róza zkusí –

nevezmou ji autobusy,

a že trošku špinavá je,

nesmí ani do tramvaje…

 

Ptáte se, jak tahle story

skončila? Ach ano, sorry:

 

v hrozném červencovém parnu,

s triumfálním pokřikem,

koza v plavkách na plovárnu

jede žlutým taxíkem!


Hříčky se slovíčky

 1. Najdi v dnešní básničce dvě slova původem z angličtiny, která již v mluvě zejména mladých lidí místy zdomácněla, a nahraď je rovnocennými českými výrazy! (Story = příběh, povídka; sorry – promiňte, odpusťte.)
 2. Globus s velkým G- na začátku je známý obchodní řetězec; co ale označuje podstatné jméno glóbus (s malým g- na začátku a s dlouhým -ó- uprostřed slova)? (Odpověď: glóbus je zmenšené prostorové znázornění vesmírného tělesa – nejčastěji planety Země; glóbus má zpravidla tvar koule a je otáčivý kolem osy, která odpovídá ose otáčení Země.)
 3. Nahraď přídavné jméno triumfální v poslední sloce synonymem, tedy slovem se stejným či podobným významem! (Příklady: vítězný, vítězoslavný, úspěšný, v jiném významovém odstínu též jásavý.)

Dětské básničky: Přišla zima (z rubriky Básničky o zimě)Přišla zima

a s ní rýma,

taky kašel

si mě našel.

 

Kašlu, kýchám,

sotva dýchám,

do školy dnes nepospíchám.

 

Viry, ba i bakterie

útočí jak líté zmije.

Hlava se jak kolo točí,

horké slzy tečou z očí.

 

Ovívám se perem pavím:

„Mami, chci být zase zdravý!“


Hříčky se slovíčky

 1. Jaké jiné příznaky nachlazení – kromě kašle a rýmy – znáš? (Příklady: ucpaný nos, bolest v krku, bolesti svalů, pocit únavy, bolest hlavy, ztráta chuti k jídlu.)
 2. Dokážeš přídavné jméno lítý z devátého verše nahradit synonymem, tedy slovem se stejným či podobným významem? (Příklady: zuřivý, divoký.)
 3. Jak se podle tebe nazývá předmět, kterým se lidé ovívají v horkém prostředí s nedostatkem čerstvého vzduchu?
  a) trychtýř;
  b) vějíř;
  c) haltýř. /Správná odpověď: b)./

Dětské básničky: Bláznivý Silvestr (z rubriky Básničky nezařazené)Zpívá bratr, pěje sestra

v zábavné show na Silvestra.

 

Na trombón jim tapír troubí,

s tónem tón se břeskně snoubí.

 

V rytmu rumby tančí muly,

pára jde jim od papuly.

 

Ťukne tukan tukana:

prý mu stydne sekaná.

 

Pohleď – jisker modrých roj:

novoroční ohňostroj!


Hříčky se slovíčky

Tentokrát jsem – na počest konce starého roku – odhodil veškeré zábrany a napsal básničku, za kterou bych se možná jindy styděl… Ale dnes ne, blíží se přece bláznivý Silvestr!

 1. Trombón čili pozoun patří mezi žesťové hudební nástroje; ty se vyrábějí zpravidla z mosazného plechu a tón u nich vzniká chvěním rtů hráče na nátrubku (náustku). – Jaké další žesťové nástroje kromě trombónu ještě znáš? (Příklady: trubka, křídlovka, kornet, lesní roh, tuba, heligón, suzafon.)
 2. Tapír je podle tebe:
  a) savec z řádu lichokopytníků, tedy vzdálený příbuzný koně;
  b) tajemný tasmánský upír;
  c) oživlý tiskařský papír. /Správná odpověď: a)./
 3. Jakým jiným slovem se stejným či podobným významem můžeme nahradit příslovce břeskně? (Příklady: ryčně, pronikavě, vřeštivě, řízně.)
 4. Mula je kříženec hřebce (koně) a oslice – ano, nebo ne? (Správná odpověď zní tentokrát NE. Mula je kříženec osla a klisny – kobyly. Křížence hřebce a oslice nazýváme mezek. Jak mula, tak mezek jsou neplodní – nemohou se dále rozmnožovat.)
 5. Tukan obrovský je pták, který žije v Latinské Americe a dorůstá délky kolem 60 cm. Jeho mohutný zobák pak může být dlouhý až
  a) 9 cm;
  b) 14 cm;
  c) 19 cm. / Správná odpověď: c)./

Napadne-li tě podobně ztřeštěná silvestrovská básnička, kde nic, ale opravdu nic nebude dávat smysl, nechceš se o ni s námi podělit? Přidej ji klidně jako komentář k mému dnešnímu výtvoru buď zde na webu, nebo na Facebooku Dětských básniček. Děkuji!

Dětské básničky: Zvířátka na Štědrý večer (z rubrik Vánoční básničky, Básničky o zimě, Básničky o zvířátkách)Babičko, jak Štědrý večer

tráví lesní zvířátka?

Kdo cukroví liškám peče?

Věří zajíc pohádkám?

Kdo dá dárky jelenovi?

Co má daněk k večeři?

 

– Rozvlní se ticho v křoví,

větrů svist noc rozčeří;

na pasece, v kapli z chvojí

spustí čížek koledu,

zvířátka kol zbožně stojí

ve sněhu i na ledu.

 

Nad vrcholky jedlí tmavých

vyjde měsíc – stříbra plátek;

tak zvířátka v lese slaví

nejkrásnější v roce svátek!


Vánoční přáníčko – místo obvyklých Hříček se slovíčky

Přeji vám, milé děti, drazí rodiče a prarodiče, učitelky a učitelé – prostě všichni příznivci tohoto webu plného dětských básniček, šťastné a veselé Vánoce.

A těším se na shledání s vámi nad příští básničkou, kterou za týden společně oslavíme konec starého roku a příchod toho nového – roku 2020.

Mějte se krásně, moji milí!

Jiří Ryšánek, 22.12.2019, 14:50

Dětské básničky: Škola na severním pólu (z rubrik Básničky o škole, Básničky o zvířátkách)Postavili školu

na severním pólu.

Tuleni i mroži

mručí: „To je boží!

 

S partou sobích kamarádů

budeme se učit v chladu

číst, psát, také počítat.

Nikdo nechce stranou stát!“

 

Postavili školu

na severním pólu.

Lišky, vlci, též medvědi

do lavic jdou po náledí…


Hříčky se slovíčky

 1. Víš, jak se jedním slovem nazývá zeměpisná oblast kolem severního pólu? Napovím ti, že název oblasti začíná na A. (Správná odpověď: Arktida. Naopak oblast kolem jižního pólu a současně světadíl s nejchladnějším podnebím se nazývá Antarktida.)
 2. Znáš i jiná zvířata žijící na dalekém severu než ta, která zmiňuji v básničce? (Příklady: rosomák, lumík, ovce sněžná, pižmoň či různé druhy velryb.)
 3. Také u dnešní básničky jsem záměrně nechal „otevřený“ konec; pokusíš se vymyslet závěrečnou sloku nebo dokonce dvě? Napiš a pochlub se!

Dětské básničky: Milému Ježíškovi (z rubrik Říkanky pro nejmenší, Vánoční básničky)Naděl nám, Ježíšku,

plný tác koblížků,

též talíř vdolečků –

přesladkých dárečků.

 

Naděl nám, Ježíšku,

zrnko lnu pro myšku,

džbán mlíčka pro kočku,

pro pejska vánočku.

 

Přijeď k nám, Ježíšku

v bělavém kožíšku;

přivez nám na saních

zdraví a štěstí, smích.

 

Dětské básničky: Pan Knap a lvice (z rubrik Básničky o zvířátkách, Logopedické básničky, Vtipné básničky)Pan Knap z Ústí nad Orlicí

chová doma statnou lvici.

 

Vrčí lvice zpoza mříží:

„Pusť mě, vždyť ti neublížím.

 

Mříže překážejí v běhu;

ráda běhám v čerstvém sněhu!“

 

Knap však lvici nevěří –

když ji pustil předevčírem,

 

snědla vmžiku k večeři

souseda i s jeho čírem.

 

A tak v kleci dál dlí lvice.

Nepovím již dneska více!


Hříčky se slovíčky

 1. Lvice je samice lva pustinného, velké šelmy z čeledi
  a) psovitých;
  b) lasicovitých;
  c) kočkovitých. /Správná odpověď: c)./
 2. Číro je účes, který se vytváří vyztužením dlouhého pruhu vlasů uprostřed hlavy – ano, nebo ne? (Správná odpověď: ano. A jako tužidlo se používá třeba lak na vlasy, vosk, pivo, cukr rozpuštěný ve vodě nebo mýdlo.)
 3. Dokážeš sloveso dlít z předposledního verše nahradit synonymem, tedy slovem se stejným či obdobným významem? (Příklady: zdržovat se, nacházet se, být, pobývat, prodlévat.)
 4. Zkus každé ze slovních spojení „pan Knap“, „vždyť ti“, „Knap však“ a „dál dlí“ z dnešní básničky vyslovit několikrát rychle za sebou. Kolikrát se ti to podaří, aniž by ses přeřekl(a)? Napiš a pochlub se!

Dětské básničky: Pejsek Alík (z rubrik Říkanky pro nejmenší, Básničky o zvířátkách)Pejsek malý

jménem Alík –

bílý s rezavými flíčky:

 

sestře kouše pantoflíčky,

po zahradě honí míčky.

 

Hubený? Ne, spíše cvalík –

jak kulička štěňátko:

kutálí se, koulí, valí.

 

Šťastně štěká pejsek Alík;

v klíně usne zakrátko.

 

Dětské básničky doporučují

Baby nábytek je specialistou na dětský nábytek, především na dětské postele a matrace. Oblíbené dětské postele jsou vyráběny nejčastěji z borovicového masivu; jsou dostupné v mnoha velikostech a barvách.

Baby nábytek nabízí rovněž dětské postele se zábranou, vyvýšené dětské postele či dětské patrové postele.